Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce stanice Litoměřice horní nádraží

8. 4. 2016

Během rekonstrukce byla stará úrovňová nástupiště nahrazena novými mimoúrovňovými s pevnou nástupní hranou. Kolejiště bylo zredukováno na 2 průběžné dopravní koleje a jednu kusou dopravní kolej. Nová nástupiště jsou dvě boční a jedno jednostranné poloostrovní s centrálním přechodem. K pohodlnějšímu a bezpečnějšímu přístupu do stanice bylo vybudováno několik nových bezbariérových přístupových cest, včetně nového přechodu pro chodce vybaveného novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Nový přechod usnadnil spojení sídliště Pokratice s centrem města. Rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy. V první etapě došlo k odtěžení veškerého železničního svršku a nutným zásahům  do železničního spodku, jako je stabilizace podloží, výstavba nového odvodnění a kabelových tras a následnému vybudování samotných nástupišť, přístupových stezek, kolejiště a osvětlení. Tato etapa byla dokončena na konci října 2015. Provoz vlaků zde byl provizorně obnoven 9. listopadu s původním staničním a přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Následovala druhá etapa, která byla dokončena přibližně v polovině března roku 2016. V této etapě bylo vybudováno nové staniční zabezpečovací zařízení, přičemž stavba se nevyhnula ani dvěma stávajícím přejezdům. V rámci zabezpečovacího zařízení byl rovněž vybudován nový audiovizuální systém, kdy zde poprvé začaly cestujícím sloužit  odjezdové panely a místo nekvalitního rozhlasu s aplikací ČD Speaker se cestující konečně dočkali příjemného zlepšení v podobě systému INISS, kdy k cestujícím začala promlouvat paní Danuše Klichová místo nepříjemného hlasu z ČD Speakeru doprovázeného nepříjemným vrčením a rušivými zvuky. Se zprovozněním nového zabezpečovacího zařízení se rovněž veřejnosti otevřel nový přechod a výhybkářská stanoviště osiřela.

Přejezdy dotčené stavbou: 

V obvodu ŽST Litoměřice horní nádraží se nachází 5 původních přejezdů.

První přejezd se nachází u zastávky Litoměřice Cihelna.

Jedná se o přejezd AŽD 71 bez závor, bez pozitivky, s klasickým zvonkem. Přes přejezd vede rovněž zrušená vlečka do bývalých mrazíren.

2. přejezd se nachází v ulici 28. října u obchodního domu Lidl.

Tento přejezd je vybavený závorami, výstražníky AŽD 71 s klasickým zvonkem bez pozitivky.

3. přejezd je nejvýznamnější z hlediska dopravní zátěže na pozemní komunikaci.

Nachází se v Masarykově ulici a místními se přezdívá Pokratický. Kromě čtyř závor je vybavený po obou stranách chodníky pro pěší. Dohromady má 8 výstražníků AŽD 71 bez pozitivky s klasickými zvonky. 
Tyto tři přejezdy byly zapojeny do nového zabezpečovacího zařízení zatím bez viditelných změn. Zůstaly klasické zvonky, pozitivky nebyly zprovozněny.

4. přejezd se nachází na opačné straně, dělí ulici Sokolovskou a Osvobození.

Přejezdu se říká „pod Mostnou horou“. Přejezd má 4 závory s výstražníky AŽD 71 + jeden doplňkový na cestě pro chodce.

5. přejezd se nachází v Žitenické ulici pod Městskou nemocnicí (přejezd „u nemocnice“).

Tento přejezd je bez závor se čtyřmi výstražníky AŽD 71 s pozitivním světlem a klasickými zvonky. Přejezd je navíc vybavený světelnými prvky ve vozovce.

 

Modernizace:

Přejezdy v pořadí 1-3 nebyly modernizací zatím dotčeny. Došlo pouze k obnovení nátěru výstražníků a k výměně závorových břeven.
Přejezd „pod Mostnou horou“ byl nahrazen zcela novým. Byly zde použity závorové pohony PZA 100 s výstražníky AŽD 97 PV s pozitivkou a elektronickým zvonkem 2. generace (takzvaný umíráček). V místě pěšího chodníku byla břevna opatřena sklopnou hmatovou zábranou pro nevidomé. „Hřebínky“ mají retroreflexní odrazový podklad.

Poslední z přejezdů – „u nemocnice“ byl rovněž nahrazen. Nově je osazen šesti výstražníky se šesti závorami PZA 100 a šesti světelnými skříněmi AŽD 97 PV  s pozitivním světlem a retroreflexními kříži. 4 závory slouží pro pěší a automobily, další 2 závory pouze pro pěší. V místě pěších komunikací jsou břevna rovněž opatřena sklápěcími hmatovými zábranami pro nevidomé.

Zcela nový přejezd (přechod pro chodce) ve stanici

je vybavený dvěma výstražníky se dvěma závorami rovněž PZA 100 a čtyřmi světelnými skříněmi s pozitivním světlem, retroreflexními hřebínky a zvonkem 2. generace. Všechny přejezdy, které byly nějak dotčeny modernizací, mají technologii umístěnou ve stanici. U samotných přejezdů jsou jen umístěny prvky ovládající samotné závory a výstražníky v nových skříních ŠM.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář